specjalizacja / klienci indywidualni

Klienci indywidualni - rozwody, alimenty, prawo rodzinneReprezentowanie klientów indywidualnych w sprawach sądowych wymaga delikatności, opanowania i pewności siebie. W takich przypadkach, adwokat wykonujący swoją pracę musi pamiętać o nadrzędnym interesie swojego klienta, a jednocześnie zapewnią mu komfort i psychiczne bezpieczeństwo w najbardziej stresujących warunkach.

Wieloletnia praktyka oraz udział w najtrudniejszych sprawach sądowych. Te rzeczy pomogły nam uzyskać wszystkie wyżej wymienione cechy dobrego adwokata. Dzięki temu również Państwu możemy zaoferować szeroki wachlarz usług, obejmujących prawo rodzinne (m.in. rozwody i alimenty), cywilne, skarbowe, spadkowe i karne.

Zapewniamy pomoc kompetentnych i godnych zaufania prawników, nieustannie doskonalących swoje umiejętności w skomplikowanych przypadkach prawnych na terenie całego kraju. Naszym klientom udzielamy porad prawnych, a także reprezentujemy przed sądami, urzędami i innymi organizacjami administracji publicznej. Zapewniamy obronę w sprawach karnych, a w sprawach cywilnych zapewniamy zastępstwo procesowe.

Jesteśmy po to, aby Państwu pomóc. W każdym przypadku służymy niezbędną radą, zapewniając wsparcie w trudnych chwilach Państwa życia. Kancelaria Prawna Kinga Swoboda - specjalizacje:

> prawo cywilne

1. Sporządzanie pism procesowych z zakresu prawa cywilnego
2. Reprezentacja Klientów w postępowaniach sądowych
3. Negocjowanie, sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych
4. Prowadzenie spraw z zakresu własności i praw rzeczowych
     (zasiedzenia, ochrona posiadania, zniesienie współwłasności)
5. Windykacja należności (negocjacje w zakresie css zobowiązań     przez dłużników, przygotowanie treści porozumień dotyczących css zobowiązań, odzyskiwanie i sprzedaż przedmiotów zabezpieczeń)
6. Porady prawne

> prawo rodzinne i opiekuńcze

Doradztwo oraz reprezentacja procesowa w sprawach o:
1. Rozwody, separacje, unieważnienie małżeństwa,
2. Zniesienie współwłasności majątkowej małżeńskiej, podział majątku wspólnego małżonków,
3. Alimenty,
4. Ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
5. Ustalenie miejsca pobytu dziecka, oraz w sprawach związanych z opieką i kuratelą.

> prawo spadkowe

Doradztwo oraz reprezentacja procesowa obejmuje zagadnienia dotyczące:
1. Stwierdzenia nabycia spadku,
2. Działu spadku,
3. Przyjącia lub odrzucenia spadku,
4. Wyjawienia przedmiotów spadkowych,
5. Dochodzenia roszczeń o zachowek,
6. Dochodzenia roszczeń osób wydziedziczonych.

> prawo pracy

Pomoc prawna świadczona dla klientów indywidualnych (pracowników) obejmuje:
1. Doradztwo w zakresie spraw ze stosunku pracy oraz związanych ze stosunkiem pracy (w tym analiza treści umów o pracę oraz kontraktów menadżerskich),
2. Udział w negocjacjach oraz sporach sądowych pomiędzy stronami stosunku pracy.

> prawo karne

Reprezentacja Klientów w postępowaniach:
1. Przed Prokuraturę i Sądem,
2. W sprawach o wykroczenia,
3. W sprawach o wykroczenia i przestępstwa skarbowe,
4. W których występują w charakterze pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego, powoda cywilnego.

> prawo administracyjne

1. Sporządzanie pism procesowych,
2. Reprezentacja w trakcie postępowania administracyjnego

 
Adwokat Kinga Swoboda ul. Poznańska 43/5, 60-850 Poznań
tel. 604 448 266, kancelaria@swoboda.poznan.pl